Pazarlama ve Satış'ta çalışmak

Carl Frederik Gierding
Bölge Ürün Müdürü, Global Ürün Yönetimi

Üretim ve Lojistik'te çalışmak

Tue Vestergaard
Müdür, Global Lojistik Denetimi

Global Destekte çalışmak

Peter Lindberg Olsen
Proje Müdürü, Grup Strateji ve Değişim