GELECEK PLANIMIZ GEÇMIŞIMIZLE BAŞLAR

WWF International (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) ile birlikte, tarihi C02 emisyonlarımızı ormanların korunması yoluyla yakalıyoruz.

WWF ile karbon yakalamak için ormanları restore etme ve koruma projeleri
 Paris Anlaşması 1,5°C hedefine ulaşmak için gelecekteki emisyonlarımızı azaltmayı taahhüt ediyoruz
WWF ve VELUX Groupp