WWF (World Wide Fund for Nature) ile birlikte orman koruma projeleriyle tarihi CO2 emisyonlarımızı yakalıyoruz.  Ayrıca, Paris Anlaşması'nın 1,5˚C azalma hedefiyle uyumlu olarak tüm değer zincirimizdeki gelecek karbon emisyonlarını da azaltacağız.

Buna Lifetime Carbon Neutral adını veriyoruz.

WWF ve VELUX Groupp

Karbon alanımızdan çıkıyoruz

"2041 yılına kadar 100 yıllık CO2 emisyonlarını yakalayarak ve gelecekteki karbon ayak izimizi azaltarak Lifetime Carbon Neutral olmayı taahhüt ediyoruz."

– David Briggs, CEO, VELUX Group

WWF ile karbon yakalamak için ormanları restore etme ve koruma projeleri
 Paris Anlaşması 1,5°C hedefine ulaşmak için gelecekteki emisyonlarımızı azaltmayı taahhüt ediyoruz
WWF ve VELUX Groupp
Çatı pencerelerimiz ve genel ürün sürdürülebilirliği Sürdürülebilirlik Stratejisi 2030'un merkezinde yer alıyor