VELUX Grup yeni KSS raporunu yayınladı

25 Mart 2014

VELUX Grup tarafından yeni yayınlanan Kurumsal Sosyal Sorumluluk raporu, şirketin sürdürülebilirlik anlamında lider olduğunu göstermektedir. Tarihin en düşük işle alakalı kazalarının yaşanmış olmasının yanı sıra, rapor VELUX çatı pencerelerinin pozitif CO2 ayak izine de sahip olduğunu göstermektedir.


VELUX Grup Kurumsal Sosyal Sorumluluk 2013 Raporu yayınlandı. Model bir Şirket Kurmak isimli rapor, Grubun toplum için yararlı ürünlerle çalışan ve müşterilerine, tedarikçilerine, çalışanlarına ve hissedarlarına diğer birçok şirketten daha iyi davranan model bir şirket olma hedefine dayanmaktadır.


Pozitif CO2 ayak izine sahip çatı pencereleri

2013 yılında, VELUX Grup Kuzey Avrupa ham ürünleri için Yaşam Çevrimi Değerlendirmesi yayınladı . Bu değerlendirmelerden oluşturulan analizler, VELUX çatı pencerelerinin, pencerenin sağladığı bağımsız solar termik enerjinin kış aylarındaki ısıtma ihtiyacını azaltması sayesinde, çalışma ömrü boyunca, üretim ve dağıtım için harcanan CO2 'den daha fazlasının tasarrufunu yaptığını göstermektedir.

"Genel olarak daima topluma pozitif katkı sağlayacak ürünler yapmayı hedefledik. Ve batı dünyasında enerji tüketiminin %40'ının binalardan geldiği bilgisi ışığında, bizim için ürünlerimizin daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir bina tasarımlarına katkıda bulunması önemlidir. LCA analizleri, çatı pencerelerimizin toplam CO2 emisyonunun hayat boyu 4-500 kg azaltılmasına yardımcı olduğunu göstermektedir," diyor VELUX Grup CEO'su JØrgen Tang-Jensen.


Az ve daha az ciddi kazalar

Yeni rapor, sadece sürdürülebilirlik konusunda cesaret verici bir modayı ortaya çıkarmamıştır – 2013, VELUX Grup için, işle alakalı kazalar anlamında da iyi bir yıl olmuştu. Grup 1 milyon çalışma saatinde 2,4 kaza ve 1000 çalışma saatinde 0,3 saat kaza nedeniyle işe gelememe durumu bildirmiştir.

"Hiç bu kadar az iş kazası ve kaza nedeniyle işe gelememe durumu görmemiştik. Rapor sadece daha az iş kazasının olduğunu değil ayrıca bu kazaların daha az ciddi olduğunu da gösteriyor. Bu sonuç, çok memnun kaldığımız ve son derece gurur duyduğumuz bir sonuç. Çalışanlarımızın güvenliği bizim için son derece önemli" diyor JØrgen Tang-Jensen.
"Bu, tüm tarihimiz boyunca elde ettiğimiz rekor seviyede düşük işle alakalı kaza seviyesi olmasına rağmen, KPI'da belirlediğimiz hedefe tam da ulaşabilmiş değiliz. Fakat, özellikle fabrikalarımızda işte güvenlik konusuna her gün sürekli olarak odaklanarak, uzun vadeli hedefimiz olan sıfır kaza seviyesine ulaşmak için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz."


CO2 emisyonunda %19 azalma – ama hedefimize henüz daha ulaşmadık

2013 yılında, VELUX Grup CO2 emisyonunu, 2007 yılı taban rakamlarına göre %19 azaltmıştır. Bu sonuç, 2020 yılının %50 hedefi için yeterli değil.

"Şu aşamada, CO2 emisyonu anlamında olmayı ümit ettiğimiz yerde pek değiliz- fakat 2020 hedefimize sadık çalışmalara devam ediyoruz. Özellikle fabrikalarda enerji verimimizi iyileştirerek bu hedefe ulaşacağız," sözleriyle konuşmasını bitiyor JØrgen Tang-Jensen.


Topluma bağışlanmış 158 milyon avro

2013 yılında VELUX VAKIFLARI – VILLUM FONDEN ve VELUX FONDEN – doğa bilimlerine, çevre, sosyal ve kültürel alanlara, uygarlık tarihi ve jerantoloji ve oftalmoloji araştırmalarına Avrupa'da 158 milyon avro bağışta bulundu. VELUX Grubun ana sahibi VILLUM FONDEN'dır.