Ulus Savoy Sitesi

İSTANBUL

Mimari tasarmı Emre Arolat, iç mimari tasarımı Autoban tarafından yapılan Ulus Savoy Konutları, toplamda 6.5 katlı 26 blok ve 301 adet konuttan

ulaşmaktadır. Ulus Savoy projesinde bahçe katları, düz daireler ve çatı dublekslerinden oluşan farklı daire tipleri yer almaktadır. Çatı dublekslerinde 

çatı penceresi kullanılarak daha aydınlık ve hızlı hava sirkülasyonu olan mekanlar üretilmiştir.Proje, özellikle kat yüksekliğince cam kullanımı, gölgelendirme 

amaçlı cephe sistemleri, peyzajı ve sosyal dokusu ile Ulus bölgesine yeni bir soluk getirmiştir. Ulus vadisiyle ilgili olarak kayda değer bir mimari

karakteristikten  bahsetmek çok anlamlı değildir. Kabuklu bir yapı ile yeniden inşa edilen topografya ve ortaya çıkan garaj çatısı, üzeri bitki örtüsü ile kısmen 

kapanmış yeni bir zemin yaratmaktadır. Geleneksel apartman blokları, binalar ile ilgili yürürlükteki yönetmeliklere tabi olan kararlara göre şekillenmekte 

ve yüzeyler, çevredeki benzerlerinin aksine, zemin üzerinde kompleksi görünmez hale getiren doğal malzemeler ve renklerin kullanımıyla peyzajın devam 

ettirilmesi şeklinde karakterize edilmektedir.ulussavoy
ulussavoy
ulussavoy
ulussavoy