SÜPER ENERJİ OFİS

İSTANBUL

Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık imzasıyla tasarlanan Süper Enerji Ofis, her katta farklılaşan hacimleriyle tekdüze bir ofis yapısı olmaktan çıkarak,

kullanıcılarına  bir deneyim çeşitliliği sunmaktadır. İstanbul'da, bir enerji şirketinin merkez ofisi olarak tasarlanan 5 katlı yapı; bir kısmı açık ofis olarak 

düzenlenmiş ofis alanları ve dinlenme alanları ile farklı kotlara ve yönlere yerleştirilmiş dört terastan oluşmaktadır. Yapı, bulunduğu parselin düzensiz 

geometrisini, farklı doğrultularda ve ölçeklerde kurgulanmış, kesişen iki kütleyle izlemektedir. Her biri farklı plan izi tarif eden altı betonarme ve iki çelik 

döşemeden oluşan yapının düşey kurgusu, katlar arasında kıvrılan bir çelik merdivenle tamamlanmaktadır. Kat planları, yapı programının gereksinimleri 

doğrultusunda yerleştirilen ofis alanları ile bu alanların aralarına "serpiştirilen" dinlenme alanları üzerinden kurgulanmıştır. Yapının en çok dikkat çeken

mekanlarından biri en alt katta yer alan 2.bodrum kattır. Betonarme perde duvarları ve açıkta bırakılan betonarme kirişleriyle kendine has bir kimlik edinen, 

5.60 metre yüksekliğindeki açık ofis hacmini barındıran 2.bodrum kat, betonarme kirişlerin arasına yerleştirilen çatı pencereleriyle açık ofis alanı ve

yemekhane için doğal aydınlatma ve havalandırma sağlamaktadır. 2.bodrum katta aynı zamanda, yine açık ofis hacmine doğal aydınlatma ve havalandırma 

sağlayan ve yalın bir çelik konsol merdivenle yukarısındaki bahçeye bağlanan bir de teras bulunmaktadır.

superenerji
superenerjiofis
superenerjiofis
superenerjiofis