MOOBLE HOUSE

İSTANBUL 

Mooble House yürüyen evler, dünyada "Tiny House" adı ile bilinen tekerlekli küçük evlerin Türkiye'deki temsilcilerindendir. Mooble House mobil evler endüstri

prensiplerine uygun fabrika ortamında üretilmektedir. Tiny House'lar hem artan betonlaşmaya hem de korkutucu seviyelere ulaşan tüketim ekonomisine bir

itiraz olarak 1970'lerde ortaya çıkmıştır. Genelde 4 ile 8 metre arasında değişen bu tekerlekli araçların en büyük özelliği mobil olmalarıdır. Bu sayede tek bir

yere bağlı kalmadan, ev konforundan farklı yerleri gezmek, görmek ve mobil bir hayat yaşamak mümkün olmaktadır. Tiny House'lar diğer mobil yapılardan

farklı olarak kullanıcısına her yerde ev konforu yaşatmaktadır. Karavan ve çadırla karşılaştırıldığında Tiny House'lar hem sağlam yapıları hem de donanımları

ile ön plana çıkmaktadır. Örnek olarak bir Tiny House'da mutfak evyesi, tuvalet ve yatak evlerde kullanılanlar ile aynı kalitede ve ağırlıktadır. Üstelik tercihe

bağlı olarak bu küçük evlere klima, bulaşık makinesi, fırın gibi konfor unsurları da eklenebilmektedir. Doğanın ortasında bile konforundan taviz vermeyenler

için iyi  bir seçenek olan Tiny House'lar ilk bakışta yazın kullanılacak bir araç gibi algılansa da güçlü izolasyonları ve iklimlendirme donanımları ile kışın da 

kullanıma uygundur. Yurt dışında örneklerine çokça rastlanan bu küçük yürüyen evlerin güzel örneklerini ülkemizde Mooble House markası temsil etmektedir.

Günlük enerji ihtiyacını güneş panelleriyle sağlayan, tuvaletin atık maddelerinden gübre üreten makinelere kadar teknolojinin tüm imkanları ile donatılan 

Mooble House evlerinde iç mekanı en üst düzeye çıkarmak, evdeki aydınlık seviyesini arttırmak, kullanıcı ile doğayı daha fazla bütünleştirmek amacıyla 

VELUX pencereler kullanılmaktadır.

MoobleHouse
MoobleHouse
MoobleHouse
MoobleHouse