KAFETERYA

ANKARA

Hilmi Güner Mimarlık Ofisi tarafından Ankara'da tasarlanan ana alanların yer altında olduğu Kafeterya projesi, ofis çalışanları için 496 kişi kapasiteli

kafeterya alanı olarak tasarlanmıştır. Yapay ışık ihtiyacını azaltmak ve alanın yer altında olmasına rağmen gün ışığından azami seviyede yararlanılmasına

dayalı çözümler geliştirmek için tasarımda etraftaki 6-7 katlı binalar göz önünde bulundurulmuştur. Projede, ışık koridorundan gün ışığı getiren çatı

pencereleri, aşağıdaki geniş ölçekli yemek alanında ışığı içeriye etkili bir şekilde dağıtmaktadır. Tasarlanan toplam 10 çatı penceresi kullanıcılara üstlerinde

açık bir alan olduğunu hissettiren mekansal bir deneyim yaratmaktadır. VELUX ACTIVE teknolojisi ile entegre özellikteki bu çatı pencereleri, kafeteryadaki iç

mekan iklimini sürekli sağlıklı seviyede tutacak şekilde otomatik çalışmaktadır.

Kafeterya
Kafeterya
Kafeterya
Kafeterya
Kafeterya
Kafeterya